کسب و کار دیجیتال از جمله بحث های مهمی است که با پیشرفت فضای دیجیتال و اینترنت، شکل جدی تری به خود گرفته است. کسب و کار دیجیتال در واقع همان فعالیت های کسب و کاری است که در فضای دیجیتالی صورت می گیرد.

با گسترش فناوری شکل و شمایل کسب و کارها تغییر کرده و رونق اینترنت کسب و کارهای جدید به وجود آورده است. در این کسب و کارها تمامی مراحل با سرعت و یکپارچگی کامل انجام شده و در عواملی چون برقراری ارتباط با مشتریان، شناختن بازار هدف برای فروش، آگاهی از فعالیت های رقیبان، جذب مشتری و… با سهولت بیشتری و در بستر فضای مجازی و آنلاین انجام می شود که به این نوع فعالیت ها، کسب و کارهای دیجیتالی گفته می شود.