مطالب توسط رسول دلیری

نگرش های مختلف به مدیریت

یکی از روش های دسته بندی نظریه های مدیریت دسته بندی آنها بر مبنای نگرش (رویکرد) است. معروف ترین فردی که در این خصوص مطالبی را ارائه کرده فرد لوتانز (1973) است. نگرش های مختلف به مدیریت توسط لوتانز عبارتند از نگرش فرایندی به مدیریت نگرش کمی به مدیریت نگرش رفتاری به مدیریت نگرش سیستمی […]

xrm چیست؟

سیستم XRM اصطلاح جدیدی در دنیا است که  مخفف عبارت eXtended Relationship Management بوده و به معنی سیستم های مدیریت ارتباط با هر چیزی اعم از داخل سازمان و یا خارج سازمان می باشد. XRM یک محصول نیست. بلکه رویکردی  استراتژیک به جهت ایجاد یک سیستم کاملا یکپارچه می باشد که کلیه جوانب و روندهای […]

مفهوم کسب وکار

در ادبیات کلمه های گوناگونی در معنای کسب و کار به کار میرود که سه واژۀ مهم آن عبارت است از: Business, Trade, Commerce کلمه Commerce نظامی اقتصادی است که شکل دهندۀ محیطی برای Business است. این نظام شامل نظامهای قانونی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی است که در هر کشوری درحـال فعالیت هستند. […]

ابر روندهای دیجیتال

زندگی بشر هر روز در معرض تغییراتی جدید قرار میگیرد، در هر لحظه شاهد معرفی های تکنولوژی هایی جدیدی هستیم که روال کسب و کار و زندگی ما را تغییر می دهد، در این میان لازم است تا به عنوان یک فعال اقتصادی روندها را مدنظر داشته باشیم و آنها را پایش کنیم تا بقاء […]