دلیری

پژوهشگر علوم مالی و اقتصاد

مدرس رمزارز و بلاکچین | متخصص تجارت الکترونیک

فعال حوزه کسب و کار دیجیتال از سال 1380

دانش آموخته DBA/MBA

مهندس نرم افزار